Dali je CREATE VIEW operacija podržana na vašem MySQL serveru ?

U potpunosti podržavamo MySQL CREATE VIEW operaciju.

Učinite danas nekoga sretnijim!