Dali je eyeOS podržan?

Trenutno eyeOS nije podržan na besplatnim računima, ali je podržan na VIP računima. Dobrodošli ste za nadogradnju vašeg računa na VIP/ Super VIP u bilo koje vrijeme.

Učinite danas nekoga sretnijim!