Dali je FastCGI podržan na vašim serverima ?

FastCGI/CGI/Perl nije podržan na našim serverima.

Učinite danas nekoga sretnijim!