Dali je .htaccess podržan ?

Da .htaccess je u potpunosti podržan na našim serverima. Prije nego počnete koristiti .htaccess morate znati pravila koja možete koristiti za virtualne direktorije kako nebi dobili greške prilikom pokušaja kreiranja prijateljskog linka. Editirajte svoj .htaccess datoteku i dodajte jednostavnu liniju: RewriteBase / Budite sigurni da je linija dodana prije ostalih pravila (na prvoj liniji .htaccess datoteke). I to je to. Sada će vaša pravila raditi dobro. Napomena: ukoliko instalirate vašu skriptu na neki poddirektorij kao što je www.vašastranica.com/forum/, morate napraviti RewriteBase /forum/ liniju u -htaccess datoteci koja je locirana u public_html/forum direktoriju.

Učinite danas nekoga sretnijim!