Dali je PHP SOAP uključen? Može li biti uključen ?

PHP SOAP je u potpunosti uključena na našim serverima.

Učinite danas nekoga sretnijim!