Dali PHP mail() funkcija radi ?

PHP mail() funkcija potpuno radi. Trebate biti svjesni da je ovo djeljivi hosting i ponekad je veća količina emailova opterečenje za server stoga vas možemo blokirati ukoliko uzrokujete veće opterečenje.

Učinite danas nekoga sretnijim!