Dali pružate pdo i pdo_mysql?

Da pružamo pdo i pdo_mysql podršku.

Učinite danas nekoga sretnijim!