Dobivam 'MySQL server has gone away' pogrešku

Ukoliko vidite pogrešku "MySQL server has gone away", može biti da vaša skripta nije optimizirana i radi previše konekcija prema bazi (ili vaša stranica je aktivna, ima dosta ljudi online). Moguče je dobiti ovu pogrešku ako vaša skripta izvršava teške/spore MySQL upite. Prvo trebate provjeriti jeli vaša baza dobro optimizirana i ima indekse gdje treba. Trebate kontaktirati programera skripte za dodatnu pomoć. Također možete pretražiti Google za ovu poruku: http://www.google.com/search?q=MySQL+server+has+gone+away

Učinite danas nekoga sretnijim!