Help, my Perl/CGI script displays 500 error

Ova greška ima niz mogućih razloga zašto se pojavljuje, a najčešći od svih je neispravna .htaccess datoteka.. Ovo je najčešći problem skripte, mnogo puta je uzrokovana neispravnim vlasništvom nad skriptom, ili na direktoriju koji skripta koristi. Također provjerite da su putanje skripte točne. Također trebate provjeriti da je skripta dobro učitana i da je u dobrom modu (ASCII ili Binarni - provjerite "pročitaj me" datoteku koja dolazi s skriptom možda postoje specijalne instrukcije. Normalno je to ASCII). Drugi problem može biti vlasništvo datoteke ili direktorija. Vlasništvo trebate postaviti na 755, ili rwxr-xr-x. Kako da popravim '500 internal server error' na mojoj web stranici? 1. Ometanje .htaccess datoteke Ukoliko imate implementiran .htaccess datoteku na vašu stranicu, mogu se dogoditi smetnje sa stranicom koju želite pokušati otvoriti u svojem pregledniku. Molimo Vas da provjerite svoju .htaccess datoteku kako bi se uvjerili da ne postoje greške. Kako bi znali dali .htaccess radi pogrešku 500, obrišite je pa pogledajte ako postoji pogreška na stranici. 2. PHP istek vremena Ukoliko Vaša skripta vrši eksterne konekcije, konekcija se može zatvoriti. Ukoliko je mnogo otvoreno i dogodi se istek vremena, to može uzrokovati internu grešku. Kako biste preventivno reagirali na taj problem predlažemo da prilikom kodiranja uvedete neke vremenske varijable. 3. Pretražite google s upitom ime vaše skripte + internal server error. Naprimjer ukoliko dobijete pogrešku na wordpress blogu - napravite upit na googlu: Fix Wordpress internal server error

Učinite danas nekoga sretnijim!