Kako da pošaljem svoju stranicu na internet pretraživaće?

Nažalost, mi nemamo uslugu slanja web stranica na pretraživaće. Pokušajte s "Google Webmaster Guidelines" i pratite korake kako biste dobili svoju web stranicu na pretraživaćima brže : http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?hl=en&answer=35769

Učinite danas nekoga sretnijim!