Kako imati više domena ?

Ukoliko želite imati više domena na jednom control panelu, morate koristiti "Addon Domains" sekciju kako biste dodali nove domene.

Učinite danas nekoga sretnijim!