Koja je maksimalna veličina poslanog emaila ?

Maksimalna veličina odlaznog emaila je 5 MB ako šaljete putem web sučelja. ukoliko koristite SMTP od davatelja internet usluge tada morate njih pitati za veličinu slanja emaila. Ukoliko koristite naš SMTP server tada je limit poruke 5 MB.

Učinite danas nekoga sretnijim!