Koja je putanja od mojeg root foldera (početnog) ?

Početni direktorij je /home/YOUR_CPANEL_USERNAME/public_html/ Ako koristite Dreamweaver, početni direktorij mora biti podešen na "public_html". Molimo vas da zapamtite i promjenite YOUR_CPANEL_USERNAME u aktualno korisničko ime vašeg korisničkog panela.

Učinite danas nekoga sretnijim!