Koji je limit za slanje emaila ?

Možete poslati 100 email poruka na sat (to je do 2400 poruka na dan). Također ne možete poslati više od 20 emailova u 5 minuta ukoliko koristite SMTP ili webmail klijent. Također je moguće poslati do 19 emailova u minuti koristeći php mail() funkciju i to se ne računa u gore navedeni limit.

Učinite danas nekoga sretnijim!