Koji je moj host direktorij ?

Vaš host direktorij je public:html, sve datoteke moraju biti unutar njega.

Učinite danas nekoga sretnijim!