Mogu li kopirati/zalijepiti HTML kod na moje datoteke direktno ?

Možete uređivati HTML kod koristeći File Manager unutar kontrol panela. Odaberite datoteku koju želite dodati kodu u File Manageru i kliknite Edit.

Učinite danas nekoga sretnijim!