Mogu li koristiti naredbe iz komandne linije ?

Možete koristiti neke naredbe iz komandne linije.

Učinite danas nekoga sretnijim!