Mogu li popraviti i optimizirati bazu sam ?

Možete optimizirati / popraviti vašu bazu preko phpMyAdmin alata: Prijavite se u cPanel i otvorite MySQL bazu na ikonu. Na dnu ekrana ćete vidjeti link za phpMyAdmin. Klikom na njega u vašem pregledniku otvorit će se novi ekran s phpMyAdmin alatom. Na ekranu kliknite baze podataka. Otvoriti će Vam se sve baze koje ste napravili. Kliknite na baze koje želite raditi. Ekran će izlistati sve tablice za dobivenu bazu. Odaberite "Odaberi sve" na dnu u lijevom kutu. Zatim iz izbornika odaberite Optimizacija/Popravljanje tablica.

Učinite danas nekoga sretnijim!