Mogu li pristupiti phpMyadminu direktno ?

Možete pristupiti phpmyadminu direktno preko linka http://phpmyadmin.#master_domain Potrebno Vam je ime baze, lozinka i korisničko ime kako biste pristupili određenoj bazi.

Učinite danas nekoga sretnijim!