Mogu li udređivati php.ini?

Nažalost ne možete uređivati php.ini Ali možete uređivati večinu PHP postavki sami koristeći php_flag vrijednosti u .htaccess datoteci i ini_set(), ini_alter() PHP funkcijama.

Učinite danas nekoga sretnijim!