Moje PHP max_input_time treba biti podešeno na -1

Možete podesiti max_input_time na "-1", dodajući liniju u vaš .htaccess datoteku: php_flag max_input_time -1

Učinite danas nekoga sretnijim!