Možete li odobriti TLS stream soket na PHP-u?

Ova opcija (PHP soket) je omogučena od početka na našim serverima.

Učinite danas nekoga sretnijim!