možete li onemogućiti auto_prepend_file ili auto_append_file ?

Nažalost, auto_prepend_file i auto_append_file opcije ne mogu biti isključene.

Učinite danas nekoga sretnijim!