Možete li uključiti/isključiti allow_url_include?

Funkcija allow_url_include je već uključena na serverima.

Učinite danas nekoga sretnijim!