Ne vidim .htaccess datoteku

Ukoliko ne vidite .htaccess datoteku mogu postojati 2 razloga: 1. Datoteka ne može biti kreirana ili učitana u vaš public_html direktorij. Prvo morate napraviti datoteku a zatim je učitati. 2. Možda imate konfiguiran cPanel File Manager ili FTP klijent da ne vidi sakrivene datoteke. Molimo Vas da konfiguirate vaš FTP da prikazuje sakrivene datoteke.

Učinite danas nekoga sretnijim!