PHP funkcija chmod() ne radi na serveru

Kako biste zamjenili mod dopuštenja (chmod) na datoteci, trebate posjedovati tu datoteku prije. Sve skripte na serveru se pokreču kao korisnik "nobody", kada imate problema sa chmod() preko PHP-a greška je zbog toga jer chmode() funkcija nije dopuštena. Kako biste ovo popravili podesite chmod datoteke/foldere da vaša php pristupa sa 777 dopuštenje preko FTP klijenta. Ukoliko to ne pomogne, molimo vas pokrenite "Fix File Ownership" alat iz kontrol panela. Nakon toga datoteka ownership biti će popravljena, trebat ćete chmod te datoteke/foldere na 777 odmah inaće ćete imati istu grešku.

Učinite danas nekoga sretnijim!