Podržavate li Gallery2 skriptu ?

Da Gallery2 će raditi na našim serverima. Budite sigurni da odaberete NetPBM i GD kao procesor za sliku na Gallery skripti.

Učinite danas nekoga sretnijim!