Podržavate li Zend ?

Zend je u potpunosti podržan. Možete pokretati aplikacije sa Zendom bez problema. Napominjemo da trebate učitati Zend skripte u BINARNOM modu (FTP klijenti obično učitavaju *.php datoteke u ASCII modu). Možete se prebaciti s ASCII u BINARNI mod na vašem FTP klijentu. Ukoliko neznate kako to napravite molimo Vas da se obratite proizvodaču FTP klijenta koji koristite.

Učinite danas nekoga sretnijim!