Putanja za imagemagick / imagick, kako koristiti ImageMagick

ImageMagick nije podržan na našem hostingu. Možete koristiti GD ili Nerpbm za konverziju slike.

Učinite danas nekoga sretnijim!