Round cube prikazuje praznu adresu "od" ili je adresa pošiljatelja prazno polje

Novije verzije Roundcube-a koriste identitete za slanje emailova. Ukoliko je polje pošiljatelja prazno, morate dodati identitet. Kako biste ovo popravili sljedite upute: 1) U Roundcubeu kliknite Settings 2) Kliknite Identities tab 3) Kliknite "New Identity" 4) Popunite informacije na desnoj strani i kliknite pošalji Možete koristiti više identiteta ukoliko šaljete s nekoliko adresa u istom sandučići. Kada šaljete email, samo odaberite onaj s kojeg želite poslati email.

Učinite danas nekoga sretnijim!