Slike se ne prikazuju na mojoj stranici

Budite sigurni da su slike postavljene na serveru. Sekundarno provjerite HTML izvorni kod da ima dobre putanje do slika, Također imajte na umu da su imena različita ako koristite velika ili mala slova stoga ako napišete "slika.jpg" a u kodu piše "Slika.jpg" slika neće biti prikazana.

Učinite danas nekoga sretnijim!