Što je SSL ?

SSL je Secure Sockets Layer. Ono što SSL radi je kriptira podatke kada podatak putuje od računala na hosting server. Nažalost ne podržavamo SSL u ovom trenutku.

Učinite danas nekoga sretnijim!