Trebam slati masovni email, mogu li koristiti eksterni SMTP (npr google)?

Ukoliko trebate poslati masovni email s vaše email adrese (e-mail@your-domain.com), i limit od 100 emailova na sat je premalen za vas, tada trebate koristiti eksterni SMTP server. Preporučamo korištenje Gmail usluge. Google Gmail usluga pruža besplatan SMTP server koji mogu koristiti svi korisnici gmail računa. Ukoliko nemate vaš gmail korisnički račun možete ga napraviti besplatno. Nakon što imate kreiran korisnički račun trebate podesiti postavke programa za slanje. Postavke programa su: * Outgoing Mail (SMTP) Server: smtp.gmail.com * Use Authentication: Yes * Use Secure Connection: Yes (this can be TLS or SSL depending on your mail client) * Username: your GMail account * Password: your GMail password * Port: 465 or 587

Učinite danas nekoga sretnijim!