Prijavite zloupotrebu

Da biste prijavili bilo kakvu vrstu zloupotrebe (spam, phishing, malware, itd.) za bilo koju Hostinger uslugu, pošaljite nam e-mail na abuse@hostinger.com ili ispunite obrazac niže.

Pročitajte Pravila o zloupotrebi i saznajte kako postupamo s prijavama o zloupotrebi.

Icon
PhishingMalwareSpamNeprikladan sadržajKršenje autorskih prava

Da biste prijavili bilo kakvu vrstu zloupotrebe, možete nas i nazvati na broj 1 (212) 252-2172